Privacybeleid

Privacy wetgeving

De Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG is een stukje Europese wetgeving, welke de Nederlandse Privacywetgeving heeft vervangen. Bewust4Beter heeft zijn beleid aangepast aan deze AVG. De Autoriteit Persoonsgegevens is de Nederlandse toezichthouder. Bewust4Beter ziet in het kader van deze AVG toe op uw gegevensbescherming. Hiermee wordt voorkomen dat uw gegevens in verkeerde handen komen.

Privacy verklaring

Wij zullen u als gevolg van de AVG op voorhand uw toestemming vragen om uw gegevens te mogen gebruiken voor het thuiszorgtraject waar wij de regie over willen voeren. Dit geldt zowel voor de client alsook voor de zorgverleners. Wij hebben daarom een standaard verklaring gemaakt, die wij u voorleggen ter ondertekening.

Hiermee geeft u ons toestemming uw gegevens te mogen gebruiken voor bedrijfsdoeleinden in het thuiszorgtraject. Daarbij verzekeren wij u dat wij alle gepaste maatregelen nemen om uw gegevens te beschermen.