Klachtenregeling

Klachtenregeling

Bewust4Beter heeft een officiële en onafhankelijke klachtenprocedure. Dat betekent, dat u te allen tijden een klacht kunt indienen over Bewust4Beter dan wel over een door ons gecontracteerde zorgverlener. Deze klacht wordt dan door een onafhankelijke klachtenfunctionaris behandeld.

Wij maken gebruik van de officiële klachten regeling, die onze beroepsvereniging Solo Partners beschikbaar heeft gesteld voor zijn leden. We kunnen dit proces derhalve niet beïnvloeden. Wij betalen de klachtenfunctionaris ook niet. Het proces is volledig onafhankelijk en geeft u daarmee het vertrouwen dat u zeer serieus wordt genomen.