Onze openingstijden zijn van

 Ma t/m Do, 10:00 - 16:00

 U kunt een e-mail sturen naar

 info@bewust4beter.nl

 U kunt ons bereiken op

 035 - 54 11 654

Wat wij voor u doen

Wij bij Bewust4Beter gaan bewust voor betere zorg.

Persoonlijke Verzorging & Verpleging

Bewust4Beter biedt persoonlijke verzorging en verpleging aan via de Zorgverzekeringswet (ZVW). Deze zorg zit in uw basispolis en is dus niet afhankelijk van een aanvullende verzekering. De basispolis bestaat in twee varianten: de naturapolis respectievelijk de restitutiepolis. Het verschil tussen deze twee varianten zit in de vrije zorg keuze. Wij leveren beide varianten en leveren ze als Zorg in Natura (ZIN).

Huishoudelijke Zorg & Begeleiding

De huishoudelijke zorg en begeleiding valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze wordt aangevraagd bij de gemeente en kan door Bewust4Beter worden geleverd, uitsluitend als er ook persoonlijke verzorging wordt geleverd. Veelal wordt de zorg dan gecombineerd.

Ondersteuning PGB

Indien een cliënt 24 uur zorg nodig heeft, valt deze onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ). De indicatie WLZ wordt gesteld door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Wij ondersteunen het proces, mits deze zorg in de vorm van een Persoonsgebonden Budget (PGB) wordt afgegeven. Wij ondersteunen dit proces voornamelijk administratief, omdat de zorgverleners rechtstreeks uit het PGB worden betaald.

Cliënt of zorgverlener bij ons worden?

Meld je aan bij ons om zorg te kunnen ontvangen of verlenen.