Wat wij voor u doen

Bewust4Beter helpt cliënten sinds 2008 bij de aanvraag van een Persoonsgebonden budget (PGB) tot aan de administratie die daarbij komt kijken. Iedere zorgbehoevende met een (zware) zorgvraag heeft vaak recht op een PGB, maar de aanvraag is niet eenvoudig. Ook wanneer u een PGB heeft komt er veel administratie bij kijken. Vele mensen weten niet hoe ze daarmee om moeten gaan. Bewust4Beter begrijpt dit en kan u hiermee helpen.

Sinds 2017 biedt Bewust4Beter ook huishoudelijk hulp aan. Heeft u een zeer hulpbehoevende cliënt en kunt u de zorg niet meer met het huishouden combineren? Wie weet kan Bewust4Beter iets voor u betekenen!

Sinds 2016 biedt Bewust4Beter ook persoonlijke verzorging en verpleging via de Zorgverzekeringswet. Wanneer u niet in aanmerking komt voor een Wet landurige zorg (in PGB), kan het zijn dat u wel een indicatie via de Zorgverzekeraar kan krijgen. Bent u benieuwd wat de mogelijkheden zijn in uw situatie? Neem dan contact met ons op!

Over Bewust4Beter

Bewust4Beter is in 2008 opgericht vanuit de bezorgdheid van directeur/eigenaar Henk Botzen (sinds 1991 werkzaam in de zorg) over gebrekkige uitvoering van de thuiszorg en ineffectieve besteding van gemeenschapsgelden. Een persoonlijke missie die is uitgegroeid tot een gewaardeerde zorgorganisatie die hard aan de weg timmert om zorg dichtbij en op maat aan te bieden.

We zijn ontstaan vanuit de gedachte dat het beter moest worden in de thuiszorg. In 2008 zagen we hoe thuiszorgers in toenemende mate worstelden met het willen maar niet kunnen bieden van passende zorg binnen steeds strakkere tijdseenheden en verstikkende regelgeving. Omdat de kwaliteit van de thuiszorg door deze restricties onder druk kwam te staan, zochten cliënten naar andere manieren en middelen om toch aan hun zorgbehoefte te voldoen. Hierdoor kwam extra druk te liggen op de sociale omgeving van de zorgbehoevende. Tegen deze achtergrond maakten steeds meer toegewijde zorgprofessionals de stap naar een zelfstandig bestaan in de zorg.

Bij onze start in 2008 hebben we het integraal zorgmodel geïntroduceerd. Hierin is de zorgbehoefte van de cliënt het startpunt voor het zorgplan en vervolgens de samenstelling van een klein, goed op elkaar ingespeeld team van zowel professionele zorgverleners als mantelzorgers. Dit team ondersteunt de cliënt en zijn omgeving bij het zo comfortabel en lang mogelijk thuis leven met de beperkingen van een fysieke, psychische of verstandelijke aandoening of ouderdom.

Ons integrale zorgmodel kunnen we inmiddels 'het nieuwe zorgen' noemen. We zien ook dat steeds meer organisaties die term gebruiken. Waarmee wordt aangegeven dat de regie bij de cliënt ligt en dat niet de regels en wetten het uitgangspunt zijn. In het nieuwe zorgen wordt de (financiële) regelgeving gebruikt om uw zorgbehoefte persoonlijk, kostenbewust en op maat in te kunnen vullen. Bij de keuze tussen zorg in natura of het Persoonsgebonden Budget (PGB), adviseren wij het PGB. Omdat dit de meeste flexibiliteit geeft bij het inkopen van de soorten van zorg die u nodig heeft; aangesloten op uw levensritme en daginvulling en niet andersom.

Henk

Directeur

Lianne

Cliëntondersteuner